Het paradijs van natuurlijke verleidersIs het u opgevallen dat snijbloemen geen betoverende geur meer verspreiden? Het geuraspect speelt helaas geen rol meer bij het kweken van snijbloemen. Veel mensen verbinden meerdere associaties aan de geuren van bloemen en planten. De vertrouwde geur van vroeger, de tuin van oma met de vers geplukte lelietjes der dalen, de geurende rozen of seringen, gemaaid gras, het roept mooie herinneringen op.

Mijn wens voor de toekomst is om – opnieuw en bewust – te gaan leren ruiken. Die neus zit er niet voor niets! Naar mijn idee is de natuurlijke geur erg belangrijk, méér dan wij ons momenteel realiseren. Als iedereen zich weer bewust wordt van het geurzintuig zal er een grotere belangstelling ontstaan voor natuurlijke bloemen en plantengeuren. Een toenemende belangstelling voor natuurlijk geurend plantenmateriaal zal er toe leiden dat kwekers zich meer in geuren gaan verdiepen. Zij kunnen er dan – via juiste methodes – voor zorgen dat bloemen weer beter gaan ruiken.

Gelukkig gaat er de laatste tijd steeds meer belangstelling uit naar een bewust en een gezond leven. Optimaal kunnen ademen is een belangrijk onderdeel van een gezond leven. De adem is de broer van de geur. Met de zuurstof die door de neus wordt ingeademd vullen wij onze longen, maar tegelijkertijd wordt de meegestroomde geur via de hersenen verwerkt en vertaald. De geur kust onze herinneringen wakker.

In de afgelopen tijd heb ik een passie opgebouwd voor bloemen- en plantengeuren. Deze passie wil ik met delen met iedereen die er belangstelling voor heeft. Noem het een ode aan een wereld vol met geuren van bloemen en planten.

 

 Paradise of Natural Temptations – Have you noticed that cut flowers don’t have that magical scent anymore? Unfortunately, the scent aspect doesn’t play a role anymore when we grow cut flowers. Many people have several associations with the scents of flowers and plants. The memorable scent from the past, grandma’s garden with freshly picked lily of the valleys, smelling roses, mowed grass brings back beautiful memories.
My wish for the future is to learn how to smell the roses again. We didn’t get our nose for no reason. I think that the natural scent is very important, more than we actually realise. If everybody could be aware of their nose again there would be a bigger interest for natural flowers and plant scents. An increasing interest for natural scented plant material could lead to plantgrowers concentrating more on the scents of flowers. They could try using the right methods to get the flowers to smell better again.
Fortunately these days there is more interest in having a better and healthier lifestytle. To be able to breathe to our best capacity is an important part of a healthy life as we inhale smell and that’s all part of our senses. While breathing through our nose we fill our lungs and our smell is being translated and dealt with in our brains. The smell scent wakes up our memories.
Lately, I have developed a passion for flowers and plant scents. I want to share my passion with anybody who’s interested in this. Call it a tribute to a world full of scented flowers and plants.